เกี่ยวกับเรา

ประวัติมูลนิธิ

มูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต  Education for Life Foundation (ELF)

ELF ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดปัญหาโสเภณี โดยใช้การศึกษาเป็นทางเลือกให้กับเด็กๆ ในการก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่า ได้ดำเนินการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2541 ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากคุณ พรสถิตย์ นฤนาทวนิช ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตที่ครั้งหนึ่งได้เข้าไปสัมผัสปัญหาโสเภณีเด็กที่อำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือและพบเห็นชีวิตอันเจ็บปวดของเด็กหญิงจำนวนหนึ่งในชนบทยากไร้เนื่องจากเธอจะต้องใช้ชีวิตแลกกับเงินตรา และคำว่ากตัญญูผ่านกระบวนการค้าประเวณี ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทยอีกด้วย ปัญหาการค้ามนุษย์ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะเด็กทุกคนย่อมมีสิทธิจะได้รับการปกป้อง และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าเด็กคนนั้นจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนอยู่ในชนบทหรือสังคมเมือง
Image

วัตถุประสงค์

1. ให้การสงเคาระห์เกี่ยวกับทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่เด็กซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการที่จะถูกนำมาขายบริการทางเพศ

2. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

3. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

การดำเนินงาน

ELF มีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดพะเยา และกรุงเทพฯ นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากกว่า 1,000 คน ที่ได้รับโอกาสในการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ) และคณะนี้มีโรงเรียนในโครงการของ ELF จำนวน 63 โรงเรียน จาก 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา มีเด็กที่อยู่ในอุปการะของ ELF จำนวน 600 คน และเราจะพยายามช่วยยเหลือเด็กนักเรียนให้มากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริจาคเงินช่วยเหลือจากคนไทยทุกคน

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาชีวิต

253 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์: +662 941 1140-2
แฟกซ์: +662 941 3019
อีเมล: info@elf-thai.com

QR Website

 

Copyright © www.elf-thai.com 2024. All Rights Reserved. Design By Megaweb.co.th